Abusus

jednočlenná elektronická kapela s tvorbou určenou pre abstinentov

O skupine Abusus

  • ABUSUS – hudobná skupina, v ktorej podmienkou účinkovania je, že hudoník musí byť abstinentom.
  • Abusus vznikol v roku 2005 keď Branislav Jobus začal abstinovať.

Albumy

Abusus 4 (2017)

Abusus 3 (2014)

Abusus 2 (2009)

Abusus 1 (2006)

Klipy

Booking koncertov

Karpatské chrbáty, Vrbovskí víťazi, Abusus
info@branojobus.sk
0915 440 011

Galéria