Braňo Jobus

JOBUSOVKY

Braňo Jobus spieva a rozpráva
o svojich knihách

pre všetky vekové kategórie detí od najmenších škôlkárov až po takmer dospelých stredoškolákov

Školy

Besedy pre základné a stredné školy. Besedy pre I. stupeň, II. stupeň aj s prednáškou o abstinencií, pre stredné školy beseda o knihách, abstinencí, hudbe s premietaním filmu VRBOVSKÝ VETER

Knižnice

Každá beseda sa zvrhne v koncert, je ozvučená vlastnou aparatúrou, celá beseda je poprepletaná piesňami a hudobnými vstupmi.

Kultúrne podujatia

Programy pre deti v rámci kultúrnych podujatí akými sú napríkad dni mesta, alebo jarmoky.

Vyberte si Jobusovky

Jobusovky sú literárno-hudobný program o knihách Jobusových.
Autor rozpráva a spieva o svojich príbehoch z kníh.

Jobusovky sólo

Po dohode je možné priniesť na ukážku Ancijášov rýl-jednotná rolnícka elektriká gitara

Rezervovať

Jobusovky rocková verzia

Braňo Jobus - spev a moderovanie,
Lenka Jobusová - spev,
Ondrej Jobus - bicie,
Anna Kislíková - gitara,
Martin Valo -  basová gitara

Rezervovať

Jobusovky komorne komorné

Braňo Jobus - spev a moderovanie,
Slávo Solovic - viola, aranžmány Jobusových piesní, autor hudby,
Eva Šušková - operný spev,
Andrea Adamcová - flauta,
Milan Adamec - husle,
Nikola Adamcová - violončelo

Rezervovať

Uspávanka

Komisár Mrodge piesne o knihách Jobusových

Stretnutie vo vašej škole či knižnici

Beseda o knihách, hudbe a všeličom zaujímavom sa môže uskutočniť aj u vás. V prípade záujmu ma kontaktujte a určite spolu nájdeme vhodný termín. Teším sa na vás ...

Galéria