Braňo Jobus

JOBUSOVKY

Braňo Jobus spieva a rozpráva
o svojich knihách

pre všetky vekové kategórie detí od najmenších škôlkárov až po takmer dospelých stredoškolákov

Školy

Besedy pre základné a stredné školy. Besedy pre I. stupeň, II. stupeň aj s prednáškou o abstinencií, pre stredné školy beseda o knihách, abstinencí, hudbe s premietaním filmu VRBOVSKÝ VETER

Knižnice

Každá beseda sa zvrhne v koncert, je ozvučená vlastnou aparatúrou, celá beseda je poprepletaná piesňami a hudobnými vstupmi.

Kultúrne podujatia

Programy pre deti v rámci kultúrnych podujatí akými sú napríkad dni mesta, alebo jarmoky.

Uspávanka

Komisár Mrodge piesne o knihách Jobusových

Stretnutie vo vašej škole či knižnici

Beseda o knihách, hudbe a všeličom zaujímavom sa môže uskutočniť aj u vás. V prípade záujmu ma kontaktujte a určite spolu nájdeme vhodný termín. Teším sa na vás ...

Galéria